The Youth Voice
WE TELL IT AS IT IS...

Nwa mburhi loyi apfunetaka mugangheni

Vito ndzi lucricia tirhani mnisi ndzi huma e tikweni rale ronaldsey(rondosi).


Ndzi dyondzele vu nurse e university ya pitori. Ndzi 1st princess ya Miss Pta Central 2016. Miss hazyview finalist 2016. Miss BBR FINALIST 2017. MISS BHEKISWAYO KINGNDOM  2018

Ndzi nghenela va nwa mbhurhi hixi kongomelo xolava kuva ku vonakala eka lava va ngale mu nyameni na ku pfuna ka lava va hluphekaka xi kombiso ndzi pfuna mimiti leyi va pfumalaka  swakudya na swi mbalo 

Ni thlela ni pfula modeling agency ku pfuna va tsongwana lava va lavaka kuva va nwa mburhi ku sukela ka malembe ya 5 ku fika ka 18 niva dyondzisa ku famba,ku vula vula exi karhi ka vanhu,ku peleta ma rito ya xi nghezi,ku cina mi Ncino ya ndhavuko etc. 

Ndzi endla ti pageants kulava ku pfuna vana lava va nga ni ku navela ku nghenela va nwabhurhi ni endla miss ronaldsey,face of Ronaldsey and  miss bohlabela 

Ni ringeta ku lwisana na vughevenga, kuva vana va kuma makwhirhi Va hari va tsongo, ku hungunta ku tlulela kama vabyi ya HIV Leswi ahi nge swi koti ku ya emahlweni  loko vanhu va tiko va nga hi pfuni hi kombela ku pfuniwa hi xi nwani na xi nwani lexi mi nga na swona